Archief

Nieuwe bestuursleden in 2018
Tijdens de vergadering van het Oranje Comité Maastricht op 12 april 2018
zijn de heren Maurice Bruijnzeels en Mart Doorenbosch geïnstalleerd als bestuurslid.
De voorzitter, Bèr Kleijnen overhandigde hen de medaille en de stropdas.
Proficiat heren en welkom in het bestuur.

Installatie Bruijnzeels en Doorenbosch 2018

 

 

 

 

 

 

 

Koningsdag 2017
Deze zonnige, maar koude Koningsdag begon met een mooie Oecumenische Dienst in de Sint Janskerk. De voorgangers waren dominee J. Drost en pastoor A. van den Berg.

.Aanwezig waren burgemeester, mevrouw Annemarie Penn-te Strake en haar echtgenoot, de gedecoreerden van 2017, consuls, raadsleden, militairen, wapenbroeders, afgevaardigden van de Koninklijk erkende bedrijven van Maastricht, besturen van muziekgezelschappen, sponsoren en belangstellenden.

De dienst werd muzikaal ondersteund door de Koninklijke harmonie Ster van Maastricht, en de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar en organist Klaas Remerie.

Sint Janskerk              

Aansluitend was er de traditionele vlaggenparade op het Vrijthof.

De genodigden togen vervolgens naar het Theater aan het Vrijthof waar burgemeester Penn – te Strake de gedecoreerden van 2017 en de oud-gedecoreerden en gasten verwelkomden.
In de theaterzaal werd hen een afwisselend programma aangeboden.

Alereerst sprak onze burgemeester Annemarie Penn  over de kracht van Europa.
Amber-Helena Reisig uit Heerlen declameerde haar gedicht  “Europeaan”.

Verder waren er een “voorproefjes” te horen uit de musical Ciske de Rat (Ik voel me zo verdomd alleen) en uit de operette van Donna Marguerita van Math Niël..

Na het zingen van het Maastrichts Volkslied werd er ter ere van de vijftigste verjaardag van onze koning een oranjebitter gedronken.tijdens een gezellig samenzijn.

Tegelijkertijd vond er op het Vrijthof een afwisselend cultureel muziekprogramma voor de kinderen plaats met optredens van:

20170427_120946
Jelke Schijlen
Lotte Walda
Dansgroep USDA
De Kinderköpkes
Steph Habets & Aïcha Cheriff
Dansschool Reality
Elles & Simone (VHBO Maastricht Muziek)Jeugdharmonie Sint Petrus en Paulus Wolder-Maastricht

 

20170427_143322
Demonstraties worden verzorgd door:

Olympic Taekwondo Maastricht
Demirci Maastricht
Maastrichtse Reddingsbrigade

 Overige activiteiten:

Springkussen
Schmincken
Pony rijden
Een afwisselen programma onder leiding van Dyanne Sleijpen

De dag werd afgesloten met een spetterend vuurwerk vanaf de Griend.

foto Roeland Schoonbrood 23

Foto Roeland Schoonbrood

Dank aan allen die deze dag mogelijk hebben gemaakt.
Raad van Kerken, dominee J. Drost, pastoor A. van den Berg, Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht, Koninklijk Zangvereniging Mastreechter Staar, organist Klaas Remerie,.

Beheerders Sint Janskerk, Vrijthofmedewerkers, de Trekkers,
Cultura Mosae, Gemeente Maastricht, Koninklijke Woudenberg, Dhr. en Mw. Veenhof
Maison Blanche Dael, Soons Zonwering, Thiessen Wijnkoopers, Stg. Frederik Edmond Brand, Stg. Kanunnik Salden /Nieuwenhof, Stg. Fonds Bijzondere Hulp Maastricht
Funny Deco Maastricht

 

 

DSC_4804   DSC_4807DSC_4808   DSC_4806DSC_4810   DSC_4821

 

Terugblik Koningsdag 2016
IMG_0552

Gedecoreerden 2016

We kunnen terugkijken op een mooie Koningsdag. Ondanks de kou waren er veel mensen op de been om de verschillende festiviteiten mee te maken.

Koningsdag 2016 is al weer voorbij en ondanks het minder goede weer was het een geslaagde dag.

De dag begon met een sfeervolle, devote Oecumenische Dienst in de Sint Janskerk.In aanwezigheid van de burgemeester, mevrouw Annemarie Penn-te Strake en haar echtgenoot, consuls, raadsleden, militairen en wapenbroeders, afgevaardigden van de Koninklijk erkende bedrijven van Maastricht, besturen van muziekgezelschappen, sponsoren, belangstellenden en last but not least de gedecoreerden 2016.
De dienst werd muzikaal ondersteund door de Koninklijke harmonie Ster van Maastricht, het Ceaciliakoor en organist Klaas Remerie.

Sint Janskerk         Ceciliakoor     Dominee van RheenenKapelaan van Attekum  Koninklijke Harmonie

De vlaggenparade hebben we helaas moeten afgelasten.

De genodigden togen aansluitend aan de dienst naar het Theater aan het Vrijthof waar burgemeester Penn – te Strake en de heer Penn de gedecoreerden van 2016 en de oud-gedecoreerden en gasten verwelkomden.
In de theaterzaal traden achtereenvolgens een Syrisch muziekgezelschap en de Operette Vereniging van Maastricht op.
Theater 1

De middag werd afgesloten met het Maastrichtse en Nederlandse Volkslied begeleid door beide muziekgezelschappen.

Tegelijkertijd vond er in de Sterzaal aan de Bredestraat een afwisselend cultureel muziekprogramma plaats voor de kinderen. Ook konden de kinderen zich laten schminken, ze konden kleuren, kregen lekkere fruithapjes. Judoclub Tjukurigaf voor de kinderen een workshop.
Een afwisselen programma onder leiding van Tom Berghmans.
Judo 2    Judo
Schminken   Muziek 3

Muziek 1Muziek 2

De dag werd afgesloten met een spetterend vuurwerk vanaf de Griend.

Dank aan allen die deze dag mogelijk hebben gemaakt.
Raad van Kerken, dominee van Rheenen, kapelaan van Attekum, Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht, Koninklijk Cecaeliakoor Heer, organist Remerie.

Beheerders Sint Janskerk en de “Sterzaal”.,Tom Berghmans en zijn medewerkers.
Alle groepen die hebben opgetreden en judoclub Tjukurigaf.
Centrummanagement Maastricht, Gemeente Maastricht, Slagerij Willems, Dhr. Veenhof en de Vrijthofondernemers, De “Kinder Feestkist”, “Spilma”, Deco Ballon decoraties Caberg,

 Lintje voor ons bestuurslid Nico Vroom

Op vrijdag 27 november 2015 werd ons Oranje Comitélid Nico Vroom benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau..
De burgemeester van Meerssen, mevrouw Mirjam Clermonts – Aretz, reikte deze onderscheiding aan hem uit tijdens de Phaffdag van de Limburgse  Jagers.
Deze versierselen kreeg hij vanwege zijn werk voor de landmacht, zijn inzet voor het behoud van traditiehandhaving van de eenheid en het verbinden van de krijgsmacht met de Limburgse samenleving.
Nico Vroom is verder ook actief o.a. bij de Limburgse Jagers en het Oranje Comité Maastricht.Nico van harte gefeliciteerd.

Nico Vroom

TERUGBLIK KONINGSDAG 2015

Oecumenische Dienst
De door de Raad van Kerken en stichting Oranje Comité Maastricht georganiseerde Oecumenische Dienst werd goed bezocht. Voorgangers tijdens de Dienst waren dominee Ruud Foppen en pastoor Frans Delahaije.
Vrijwel alle nieuw gedecoreerde stadsgenoten en hun partners waren hierbij aanwezig. Tevens mochten we deken Mgr. M. Hanneman, burgemeester O. Hoes, raadsleden, oud-militairen, wapenbroeders, sponsoren, overige genodigden en vele kerkbezoekers verwelkomen.

De Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht o.l.v. Corné van der Meulen en het mannenkoor Borgharen o.l.v. Roger Moens brachten mooie muziekwerken ten gehore. Piano– en orgelbegeleiding werd verzorgd door Klaas Remerie.
Naast werken zoals het Adagiovan T. Albinoni, Largo van G. F. Händel, , Cantique de Jean Racine van G. Fauré mocht natuurlijk het Domine Salvum Fac Regem Nostrum van A. Giesen en het Wilhelmus niet ontbreken.
De voorzitter van het Oranje Comité, Bèr Kleijnen dankte alle aanwezigen voor hun deelname aan de viering en wenste iedereen een mooie Koningsdag toe.

Vlaggenparade
Na de dienst trokken de genodigden en gedecoreerden met partners achter de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht aan naar het Vrijthof waar ook dit jaar de traditionele vlaggenparade plaatsvond.

Parade 1

Gedurende de tijd dat er in Maastricht een garnizoen gelegerd was, was het traditie dat op Koningsdag op het Vrijthof een Vlaggenparade gehouden werd door de in Maastricht gelegerde militairen. Hoewel Maastricht geen Garnizoensstad meer is, is deze traditie voortgezet in de vorm van een buitengewone vlaggenparade met zowel
militaire als civiele deelnemers.

Deelnemers
* De Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht
o.l.v. dirigent de heer Corné van der Meulen
tambour-maître de heer Ber van Zon
* De Maastrichtse Dienstdoende Stadsschutterij 1815, heropgericht in 1980, commando hierover werd gevoerd door luitenant  Dion Simons
* Het Limburgse Detachementvan de D-compagnie van het 30e Bataljon Nationale Reserve. commandant luitenant van der Velden
* De Kanongroep van Stichting Vestingstad Maastricht,
stukscommandant wachtmeester Bastiaans
De Schutterij het Mestreechs Rizzjemint,
commandant kapitein Godding
* Het detachement van Bond van Wapenbroeders,
o.l.v. de heer van der Horst
*Het detachement van de re-enactmentgroep Koninklijke Marechaussee, commandant wachtmeester Houben
* Als paradecommandant trad Majoor der Maastrichtse Dienst Doende Stadschutterij majoor van Thor op.
Parade4.jpg3

Parade2.jpg3

Ceremonie
De ceremonie begon met het intreden van het vaandel van DD. Stadsschutterij.
Na het voorstellen van alle aanwezige militaire en civiele eenheden volgde het kanonschot door de Kanongroep van de Stichting Vestingstad .

Inspectie
Vervolgens nodigde paradecommandant majoor van Thor burgemeester O. Hoes alsmede de vertegenwoordiger van de Regionaal Militair Commandant uit voor de inspectie van de eenheden aan deze parade .

Vlag hijsen
Na het tromsignaal ‘vlag hijsen’ werd het
Wilhelmus ten gehore gebracht en leden van
de Maastrichtse DD Stadsschutterij zorgden
er voor dat de nationale driekleur werd gehesen.

Parade2

Afsluiting
Na de toespraak van de burgemeester van Maastricht de heer O. Hoes hielden de Drums en Pipes van het Politiekorps Zuid Limburg een kort optreden.
Aansluitend maakten de eenheden zich gereed voor het defilé voor de autoriteiten en gedecoreerden van onze stad.
Ook de traditionele Aubade voor de gedecoreerden door de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht ontbrak niet. Voorzitter de heer Nol Beckers sprak de gedecoreerden toe.
Na het commando “Afmars” marcheerden de eenheden het Vrijthof af.
Ook de traditionele Aubade voor de gedecoreerden door de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht ontbrak niet, waarbij de voorzitter, de heer Nol Beckers, de gedecoreerden toesprak.

Theater aan het Vrijthof
Vervolgens gingen de genodigden en gedecoreerden naar het Theater aan het Vrijthof voor een afsluitende ontvangst door de burgemeester.
Tijdens de feestelijke bijeenkomst voor (oud) gedecoreerden in het Theater aan het Vrijthof traden verschillende groepen op o.a. het gezamenlijke orkest van Mestreechter Jäög Träöt Keuninklek (MJTK) op voor alle gedecoreerden van de stad Maastricht. Zij speelden 4 werken van voornamelijk Jan de Haan die speciaal geschreven zijn voor zo’n orkest. Het orkest MJTK bestond uit leerlingen die iets meer dan 2 jaar les hadden maar ook uit leerlingen die pas 3 maanden na de lessen op de basisschool deelnemen aan MJTK. De aanwezigen waren blij verrast met het resultaat.

Theater

Vrijthof
Op het Vrijthof startte tegelijkertijd het kinderprogramma:
rommelmarkt, judodemonstratie van judoclub Tsukuri, actief bezig zijn met de waterscouts van Jan van Gent, pony rijden, schminken, springkussens.
Onder de bezielende leiding van Patrick van de Weijer vonden er in de kiosk verschillende optredens door kinderen plaats .
Zo mochten we Alisha Willems, Jelke Schijlen, Dansschool Reality,
Fiorenza, Dansschool Bernaards, Lotte Theuwis, Nick van Oerle,en de Kinderköpkes verwelkomen.
Optreden 1

DiscozwemmenActiviteiten7Activiteiten6Activiteiten5Activiteiten2Activiteiten 1

Grote finale was de MuziekPlus en VoCo opleiding van het Bonnefanten College. Naast de reguliere lmuziekessen, kan iedereen die een instrument bespeelt of zingt, een extra les muziek volgen. Tijdens Koningsdag traden deze leerlingen uit MuziekPlus, examenvak Muziek & VoCo in verschillende samenstellingen voor ons op! Met dank aan Sanne voor de geweldige presentatie.

Vuurwerk
Klap op de vuurpijl was het spectaculaire vuurwerk vanaf de Griend. Een mooie afsluiting van een koude maar mooie Koningsdag 2015.

 

Dank aan iedereen die hieraan mee heeft gewerkt en speciaal een woord van dank aan de anonieme sponsor van dit geweldige vuurwerk.