Contact

Bestuur (allen onbezoldigd)
Voorzitter:                       Bèr Kleijnen
Secretaris:                      Nicole Jenniskens-Sleebe
Penningmeester:            Rens Lasoe

Leden (allen onbezoldigd)
Maurice Bruijnzeels – P.R
Hennie Coenen – Jongerenprogramma
Paul Disch
Mart Doorenbosch
Toon Jenniskens
Anja Martens
Ad Ottenheym
Hans van der Plas -Vlaggenparade
Peter Strous
Roel Veugen
Nico Vroom -Vlaggenparade

Erevoorzitter     mevrouw J.M. Penn – te Strake. Burgemeester van Maastricht

Beschermheer  de heer T.J.F.M. Bovens, Gouverneur van Limburg

Sponsorcommissie:
Maurice Bruijnzeels
Hans van der Plas

Contact – Secretariaat:
info@oranjecomitemaastricht.nl

Anbi statusRekeningnummer Stichting Oranje Comité Maastricht: NL23RABO0144702010

RSIN/fiscaal nummer 68.88.355

 

Begroting 2019
Oecumenische dienst                   850,00
Vlaggenparade                          1.150,00
Representatie deelnemers           500,00
Kinderspelen/vrijmarkt Vrijthof   4.500,00
Wijken ondersteuning                   600,00
Secretariaatskosten                      600,00
_______
TOTAAL                                      8200,00