Historie

Op 12 juli 1949 werd, met ‘warme ondersteuning’ van burgemeester mr Willem baron Michiels van Kessenich, te Maastricht de “Oranjevereniging Maastricht” opgericht. Het was alweer de vijfde Oranjevereniging sinds in 1922 de eerste uit en door burgers samengestelde vereniging het licht zag. In 1973 werd die Oranjevereniging omgezet in een stichting, de Stichting Oranjecomité Maastricht.

De stichting heeft tot doel de band tussen het Huis van Oranje en de bevolking van Maastricht te bewaren en te promoten en de inwoners van de gemeente in de gelegenheid te stellen gemeenschappelijk uiting te geven aan die aanhankelijkheid.

Het Oranjecomité doet dit onder meer door op Koninginnedag in de morgen een Oecumenische Kerkdienst te organiseren in de Sint-Janskerk, gevolgd door de traditionele Buitengewone Vlaggenparade op het Vrijthof. ’s Middags organiseert het comité een kinderprogramma op dat plein. Het feest wordt ’s avonds afgesloten met vuurwerk aan de oever van de Maas.

Bovendien ondersteunt het comité Oranjevieringen in de Maastrichtse wijken zowel financieel als wat betreft de organisatie, zoals het zorgen voor vergunningen.

Tenslotte stelt het Oranjecomité Maastricht zich beschikbaar voor de organisatie van andere vieringen en herdenkingen binnen het Koningshuis en het Koninkrijk der Nederlanden (zoals de viering van de Bevrijding in 1944/1945). Zo is het comité steeds vertegenwoordigd bij de Dodenherdenkingen te Maastricht en Margraten en bij zulke vieringen en herdenkingen in de zustersteden Luik en Tongeren.