Contact

Bestuur (allen onbezoldigd)
Voorzitter:                       Bèr Kleijnen                                      tel. 0653227763
Secretaris:                      Nicole Jenniskens-Sleebe                tel. 0646340516
Penningmeester:            Rens Lasoe                                      tel. 0654735048

Leden (allen onbezoldigd)
Maurice Bruijnzeels  (P.R.)
Hennie Coenen (Jongerenprogramma)
Paul Disch
Mart Doorenbosch
Toon Jenniskens
Ad Ottenheym (vice-voorzitter)
Hans van der Plas (Vlaggenparade)
Monique Voorvelt-Koekelkoren (Oecumenische Dienst): tel. 0622456220
Nico Vroom (Vlaggenparade): tel. 0624402003

Erevoorzitter     mevrouw J.M. Penn – te Strake. Burgemeester van Maastricht

Beschermheer  de heer T.J.F.M. Bovens, Gouverneur van Limburg

Sponsorcommissie:
Nicole Jenniskens-Sleebe
Hans van der Plas
Monique Voorvelt-Koekelkoren

Contact
info@oranjecomitemaastricht.nl

Secretariaat:Anbi status
Plein 1992 34C
6221 JP Maastricht

Rekeningnummer Stichting Oranje Comité Maastricht: NL23RABO0144702010

RSIN/fiscaal nummer 68.88.355

 

Inkomsten en uitgaven     2014
INKOMSTEN UITGAVEN
Gemeentelijke bijdrage  € 5.000 Oecumenische Dienst  €    962,03
Sponsoring  € 3.350 Vrijthofactiviteiten  € 1.670,50
Vergaderkosten  €   506,10
Secretariaat  €   282,43
Vuurwerk € 5.785,56
representatie  € 1.585.37
Diversen  €    258,28
Totaal inkomsten  €  8.350 Totaal uitgaven € 11.050,11