Koningsdag 2016

Koningsdag 2016 is al weer voorbij en ondanks het minder goede weer was het een geslaagde dag.

De dag begon met een sfeervolle, devote Oecumenische Dienst in de Sint Janskerk.In aanwezigheid van de burgemeester, mevrouw Annemarie Penn-te Strake en haar echtgenoot, consuls, raadsleden, militairen en wapenbroeders, afgevaardigden van de Koninklijk erkende bedrijven van Maastricht, besturen van muziekgezelschappen, sponsoren, belangstellenden en last but not least de gedecoreerden 2016.
De dienst werd muzikaal ondersteund door de Koninklijke harmonie Ster van Maastricht, het Ceaciliakoor en organist Klaas Remerie.
Sint Janskerk         Ceciliakoor     Dominee van RheenenKapelaan van Attekum  Koninklijke Harmonie
D
e vlaggenparade hebben we helaas moeten afgelasten.

De genodigden togen aansluitend aan de dienst naar het Theater aan het Vrijthof waar burgemeester Penn – te Strake en de heer Penn de gedecoreerden van 2016 en de oud-gedecoreerden en gasten verwelkomden.
In de theaterzaal traden achtereenvolgens een Syrisch muziekgezelschap en de Operette Vereniging van Maastricht op.
Theater 1   Theater 2
De middag werd afgesloten met het Maastrichtse en Nederlandse Volkslied begeleid door beide muziekgezelschappen.

Tegelijkertijd vond er in de Sterzaal aan de Bredestraat een afwisselend cultureel muziekprogramma plaats voor de kinderen. Ook konden de kinderen zich laten schminken, ze konden kleuren, kregen lekkere fruithapjes. Judoclub Tjukurigaf voor de kinderen een workshop.
Een afwisselen programma onder leiding van Tom Berghmans.
Judo 2    Judo
Schminken   Muziek 3

Muziek 1Muziek 2

Sterzaal
De dag werd afgesloten met een spetterend vuurwerk vanaf de Griend.
Vuurwerk
Dank aan allen die deze dag mogelijk hebben gemaakt.
Raad van Kerken, dominee van Rheenen, kapelaan van Attekum, Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht, Koninklijk Cecaeliakoor Heer, organist Remerie.

Beheerders Sint Janskerk en de “Sterzaal”.,Tom Berghmans en zijn medewerkers.
Alle groepen die hebben opgetreden en judoclub Tjukurigaf.
Centrummanagement Maastricht, Gemeente Maastricht, Slagerij Willems, Dhr. Veenhof en de Vrijthofondernemers, De “Kinder Feestkist”, “Spilma”, Deco Ballon decoraties Caberg,

Lintje voor Nico Vroom

Op vrijdag 27 november 2015 werd ons Oranje Comitélid Nico Vroom benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau..
De burgemeester van Meerssen, mevrouw Mirjam Clermonts – Aretz, reikte deze onderscheiding aan hem uit tijdens de Phaffdag van de Limburgse  Jagers.
Deze versierselen kreeg hij vanwege zijn werk voor de landmacht, zijn inzet voor het behoud van traditiehandhaving van de eenheid en het verbinden van de krijgsmacht met de Limburgse samenleving.

Nico Vroom is verder ook actief o.a. bij de Limburgse Jagers en het Oranje Comité Maastricht.Nico van harte gefeliciteerd.

Nico Vroom